Moje cíle v Senátu

Sebevědomí

Žijeme ve skvělé době a na skvělém místě. Díky kvalitním životním podmínkám se dožíváme stále vyššího věku. Naše děti mají možnost studovat, cestovat, rozvíjet svoje schopnosti. Máme dostatek nástrojů na to, abychom dále snižovali chudobu a podporovali ty, kteří neměli v životě štěstí.

Nemáme důvod vytvářet si nepřítele. Neohrožují nás lidé, kteří jsou bohatší nebo chudší než my, kteří mají jinou kulturu, náboženství, sexuální orientaci, barvu pleti. Ohrožuje a svazuje nás vlastní iracionální strach. Jedno z témat, které bych chtěla razit v Senátu, by se tedy dalo shrnout do výzvy: Nebojme se!

Ve všech veřejných projevech budu zdůrazňovat, že není důvod k panice a nenávisti, a připomínat demokratické zásady, které zaručují stabilitu naší společnosti.

Děti

Chceme-li, aby se rodilo více dětí, a mluvíme-li o podpoře rodin, je nutné zejména odstranit překážky, a to nejen finanční, kvůli nimž lidé oddalují rodičovství.

Pomůžu zpřístupnit zkrácené úvazky pro matky, ale i otce malých dětí, například formou úlev pro firmy, tak aby se mohli podílet na péči o děti bez obav z přerušení profesní kariéry.

Podpořím vysokoškolské studentky v jejich rozhodnutí pořídit si dítě – tento věk je pro mateřství ideální ze zdravotního hlediska, s dobrou sociální, finanční i organizační podporou pak ženy po studiu můžou zahájit kariéru bez vidiny odkládaného mateřství.

Podpořím širší nabídku péče o předškolní děti: vedle školek i dětské skupiny a pracovní prostory s hlídáním dětí.

Pečující

Dlouhodobě pečující se často dostávají do vážných existenčních, sociálních i psychických potíží. Přitom domácí péče o nemocné, hendikepované i seniory je většinou nejvýhodnější – pro společnost, ale především pro pacienty a jejich blízké.

Pomůžu zrovnoprávnit pečující osoby s profesionálními pečovateli, včetně nároku na finanční odměnu.

Pomůžu pečujícím poskytnout odborné poradenství – sociální, psychologické, finanční.

Chci rozšířit a zpřístupnit formy odlehčovací péče, jako je pečovatelská služba, denní stacionáře a respitní péče, a to i na venkově.

Poskytnu pečujícím jistotu, že o jejich blízké bude postaráno i v budoucnu – svěřenecké fondy, komunitní střediska péče.

Znevýhodnění

Dobrá péče o jakoukoli minoritní nebo znevýhodněnou skupinu obyvatel má pozitivní dopad na celou společnost.

Nastavím dobře fungující pravidla týkající se zpřístupňování veřejného prostoru, včetně dopravy, veřejných budov a bytů s upravitelným standardem. Nezbytnou podmínkou je větší propojení tématu přístupnosti s výukou na stavebních a architektonických fakultách, lepší informovanost státní správy i širší veřejnosti, a zejména větší průbojnost samotných dotčených skupin.

Dohlídnu na to, aby stát přistupoval ke svým občanům rovně a bez selektivních podmínek. Například péče a podpora zaměřená na děti nesmí být vyhrazena pouze pro děti z tzv. tradičních rodin. Všechny děti musí mít stejný přístup k právnímu zajištění, ke vzdělání, zdravotní a další péči, bez ohledu na původ, sociální postavení nebo sexuální orientaci rodičů.

Nemoci

S tím, jak se zvyšuje délka našeho života, máme více šancí, že se „dožijeme“ nějaké vážné nemoci. Není to důvod k panice, ale příležitost k hledání nových forem péče.

Podpořím programy, které zlepší prevenci nebo umožní zachytit nemoc v raném stádiu. Chci využít mimo jiné zkušeností z kampaně Měsíc raka.

Zabráním zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče. Nedostatek lékařů i sester může způsobit, že zejména chudší lidé a lidé žijící v odlehlejších oblastech budou mít ztížený přístup ke kvalitní péči. Cestou k nápravě je nejen zvýšení platů ve zdravotnictví, ale také racionálnější nakládání s penězi.

Pomůžu odtabuizovat vážné nemoci, jako je rakovina a zejména psychická onemocnění.

Umírání

Smrt je součástí života, i když jsme si na její přítomnost v naší každodennosti odvykli. Celý svůj život jsme odpovědní za svoje rozhodnutí, a toto právo by nám nemělo být upíráno ani na konci života.

Pomůžu rozšířit síť kvalitních mobilních hospiců podle parametrů České společnosti pro paliativní medicínu.

Prosadím principy paliativní péče i v běžných nemocnicích – odborné ambulance, konzilia, školení personálu.

Zajistím informovanost pacientů o možnostech péče v terminálním stádiu nemoci, včetně možnosti odmítnout léčbu.

Zahájím veřejnou diskusi o uvolnění pravidel pro pěstování a konzumaci marihuany pro pacienty s vážnými chorobami. Současný stav, kdy velká část pacientů marihuanu užívá bez konzultace s lékařem, je nesmyslný a kontraproduktivní.

Pomozte mi stát se senátorkou, abych své cíle mohla uskutečnit. Nechte své přátele přečíst můj program solidarity, péče o nemocné a pomoci umírajícím.

Při prosazování těchto témat v Senátu se budu opírat kromě jiného o zkušenosti, které jsem nabyla při spolupráci nebo dalších kontaktech s těmito institucemi:

Jsem přesvědčená o tom, že jsme dost silní, abychom se postarali o slabší.

Ráda bych přispěla k tomu, abychom měli více prostoru pečovat o své blízké v každé etapě života.

Věřím v to, že pomoc znevýhodněným je vždy přínosem pro celou společnost.

Každý z nás si zaslouží důstojné životní podmínky – a zajistit je bývá někdy snazší, než se zdá.

Přečtěte si můj příběh

Bára Antonová

senátorka na život a na smrt

Kandidátka TOP 09, Strany zelených a Žít Brno v senátním obvodu č. 58 Brno-město

Mluvme spolu

Napište mi na můj e-mail barbora@volimbaru.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 732 632 019.