Podporují mě

Životní příběh i kandidátský program paní Antonové považuji za pozoruhodný. Svůj zájem a asistenci totiž věnuje těm nejzranitelnějším mezi námi: handicapovaným a umírajícím. Její snahy o přístup handicapovaných do veřejného prostoru i rozvoj domácích hospiců jsou nejen empatické, ale i účinné. Zvlášť mě však potěšila její pozornost věnovaná pečujícím osobám, těm nejstatečnějším a současně nejpřehlíženějším mezi českými občany, ačkoli je jich na 360 000. Upozornění silných na slabé není nikdy dost; věřím, že Barbora Antonová si k tomu v Senátu udělá silnou katedru. Moc si přeji, aby jí v Brně tu šanci dali.

Michal Horáček
textař, antropolog

Barboru Antonovou podporuji při volbě do Senátu proto, že ji považuji za velmi chytrou a vzdělanou ženu, navíc nadanou vtipem. Takových osob v Senátu není moc a jsem přesvědčená, že Barbora bude jeho ozdobou. Bára do Senátu.

Eliška Wagnerová
senátorka a bývalá ústavní soudkyně

Bára Antonová je odvážná žena. Jako první ze senátních kandidátů po roce 89 dokázala pojmenovat témata a problémy, které dosud česká (i slovenská) společnost přehlíží nebo jejich řešení zametá pod koberec. Pevně věřím, že si toto Brňané uvědomují a v senátních volbách zvolí tu pravou mezi mnoha muži.

Magda Vášáryová
herečka, politička a diplomatka

Proč budu volit Báru Antonovou? Protože ji znám jako člověka, který má obrovský náboj, nadšení a výdrž. První dvě charakteristiky jsou nakažlivé i pro ostatní, třetí je zárukou toho, že věci nezůstanou na půl cesty. Ale hlavně má velké srdce. Srdce jako Brno.

Rostislav Koryčánek
historik architektury a kurátor

Proč Báru? Protože ví, že svět není tak složitý, aby se nedalo poznat, co je dobro a zlo. Že problémy nejsou nikdy tak velké, aby se nedaly vyřešit, a člověk není z podstaty špatný, jen občas bývá nešťastný.

Protože svět podle Antonové je rodina, do níž patří každý, kdo je schopen mít rád a pomáhat. A protože si myslím, že takový báriarchát je nejlepším uspořádáním společnosti.  

A asi hlavně proto, že za ty roky empirických výzkumů vím, že tak jako se hmota skládá z atomů, je anton základní jednotkou člověka.

Miroslav Balaštík
literární kritik a publicista

Přála bych si, aby Bára Antonová posílila řady našich senátorů a senátorek, protože je to moudrá a zkušená žena s hlubokou empatií a zároveň praktičností, s níž, jak v minulosti prokázala, dokáže pomoci potřebným. Témata, kterým se věnuje, považuji za velmi důležitá, byť bývají často přehlížená nebo úplně vytěsňovaná, protože se nehodí do portfolia společnosti postavené na silných a úspěšných jedincích. Je to třeba péče o staré, nemocné a umírající, Bára ale myslí i na pečující osoby, na jejichž kvalitu života se většinou zapomíná.
Obdivuji její nasazení a entuziasmus, s nímž se svým tématům, stejně jako dalším problémům veřejného života věnuje, obdivuji její kritické myšlení a rozhodnost, ale hlavně obdivuji její veliké srdce. Přála bych si, aby všechny tyto kvality zúročila v náš prospěch jako příští brněnská senátorka.

Kateřina Tučková
spisovatelka

Báru znám hodně dlouho, ale je to teprve pár měsíců, kdy – ve víru předčasně vzňatých debat o „podobě“ příštího českého prezidenta – jsem si uvědomil, že by z řady důvodů byla pro právě tento post velmi vhodnou osobou.

Vždycky to byla mimořádně empatická osoba sršící radostnou energií a ochotná pomoci komukoli s čímkoli, stejně jako schopná kohokoli s kýmkoli seznámit, sblížit.

Navíc bych řekl, že stejně jako globální idol Michael Jackson v sobě vhodně v téměř libovolných variantách spojoval muže, ženu, černocha a bělocha, tak i Bára v sobě nese zároveň hluboký soucit se slabšími i často nekompromisní smysl pro humor, vzdělání a rozhled intelektuála i velmi spontánní „lidovost“, téměř anarchistickou přímočarost i schopnost zvažovat věci v souvislostech; adekvátně věku...

To, že v jistém ohledu dosti zásadním způsobem stojí za vznikem a neuvěřitelně radostnou existencí politického spolku Žít Brno, je jasné. To, že teď sama přímo vstupuje do vysoké politiky, je výborné.

Už ukázala, že veřejný prostor je místem, kde se umí pohybovat s nakažlivou jistotou a vrozeným sebevědomím. A Senát by byl z mého pohledu ideálním místem na „rozklusání“, místem, kde by načerpala nové zkušenosti, které by později mohla ještě zásadněji zúročit ve prospěch nás všech.

Martin Reiner
spisovatel a básník

Proč volím Báru? Protože mi to dává smysl. A co nám dává smysl, toho bychom se měli držet. Když jsem se s Bárou seznámila, dávalo jí smysl nabídnout pomoc onkologicky nemocné mladé ženě, která umírala a přála si být  až do konce života doma. Objevila pro ni možnost paliativní medicíny a péče. Jeden lidský život skončil a Bára si uvědomila, že téma nevyléčitelných nemocí a umírání není možné ze života vytěsnit. Jsem ráda, že toto celospolečenské téma zařadila do svého volebního programu. Bára, jak jsem jí poznala, jde za tím, co dává smysl, hledá cesty, řešení, sjednocení. Proto jí dám svůj hlas.

Regina Slámová
lékařka domácího hospice, Brno

Báru Antonovou bych do Senátu volil, protože jí dobře znám. Jenže nebydlím naproti kriminálu v Bohunicích, v paneláku na Vinohradech, u prodejny nuceného výseku v Židenicích. Když jdu spát, tak mi nepřistávají za hlavou letadla v Tuřanech, neslyším pády trolejí ve vozovně Slatina. Přes den se nemůžu projít vinohradem v Maloměřicích, anebo si za barákem natrhat tuřanské zelí, které už jistě čeká na ochrannou známku EU. A taky žádné terasy a blázni jako v Černovicích. Žít v senátním obvodu 58 je prostě žůžo. A k tomu budete mít v Senátu Barboru Antonovou. Takže, milí voliči obvodu č. 58, kdybys chtěl volit někoho jen tak z trucu, třeba že je na bilboardu, anebo v hasičské uniformě a slibuje ti modré z nebe, vzpomeň, že ne všichni měli to štěstí jako ty a můžou volit dobře. A nejde o jen o to, že Barboru Antonovou znám a můžu za ní ručit, jde o to, že i do Senátu si jednou namísto menšího zla, můžeme zvolit trošku toho dobra, ať to zní sebepatetičtěji. Bůh ochraňuj senátní obvod č. 58.

Petr Minařík
nakladatel

Doufám, že také můj hlas pro zvolení Báry Antonové bude mít svoji váhu. Její angažovanost ve prospěch společnosti i jednotlivců je mimořádná. Obdivuji jeji sociální cítění a umění analyzovat dané problémy. Nešetří energií když jde o dobrou věc a bez ohledu na čas usiluje o vyřešení mnohdy značných problémů.

Erika Bezdíčková
spisovatelka

Báru podporuji, protože s ní sdílím názor o důležitosti komunitního života. Když se lidé setkávají, například napříč generacemi, rozumí si lépe. Nejvíc se mi na Báře líbí, že se nebojí otvírat témata, kterým se většina populisticky vyhýbá. Kdyby takto přemýšleli a konali všichni politici, svět by byl lepším místem.

Jana Šťastná
koordinátorka Společenského Centra Karas Židenice

Na Báře oceňujeme, že se jako politička a aktivistka nezajímá jenom o aktuální dění, ale také složitou historii dvacátého století. Svoji pozornost, v minulosti i přítomnosti, věnuje hlavně utlačovaným, opomíjeným a slabým, lhostejno zda jde oběti holocaustu, současné Romy, hendikepované, uprchlíky, nevyléčitelně nemocné nebo osoby odlišné sexuální orientace. Je za ní spousta práce. Podílela se na výzkumu holocaustu na Tišnovsku, spolupracovala na výstavě o veřejném prostoru kolem Cejlu, pracovala pro domácí hospic, vydala průvodce po gay historii Prahy a uspořádala mezinárodní konferenci k výročí Lea Eitingera, významného židovského psychiatra, jehož význam v českém prostředí Bára objevila. Na rozdíl od řady ostatních kandidátů do voleb nejde s prázdnými a podbízivými frázemi, ale mimořádně citlivými tématy stáří, smrti a umírání. Báru dobře známe. Ostatně, jako všichni v Brně. Jsme proto přesvědčeni, že jí zájem o minulost a sociální témata, odvaha mluvit o nepříjemných věcech, snaha pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují a v neposlední řadě také velké nadšení, vydrží minimálně příštích šest let v senátu!

Alexandr Brummer a Michal Konečný
autoři průvodců Brno nacistické a Brno stalinistické

Ubytování v Praze ZDARMA. K senátorskému postu patří neodmyslitelně i nárok na služební byt. Jezdím do Prahy často a potřebuji tam někdy i přespávat, v případě zvolení Báry Antonové mám proto vždycky jistotu ubytování ZDARMA. Využít tohoto bonusu můžete i vy všichni, kteří Báru zvolíte.

Matěj Hollan
náměstek primátora města Brna

Při sledování naší politické scény si už několik let přeji, aby bylo možné  volit někoho, kdo je slušný člověk a koho aspoň trochu známe. Bára Antonová nabízí mnohem víc. Mám to štěstí, že ji znám, a vím, že  rozumí dění  kolem sebe a ve společnosti, dovede se brát za dobrou věc,  je pracovitá  a  čestná,  v diskusi je pohotová  a vtipná. Když zjistí, že někde může pomoct, je neúnavná, obětavá  a výkonná. Její elán je nakažlivý jak pro mladé, tak i pro starší. Jsem přesvědčená, že  jako senátorka  může vykonat  mnoho dobrého a ještě  inspirovat ostatní. 

Zdenka Rusínová
profesorka

Báru Antonovou obdivuji především za širokou škálu jejích občanských aktivit. Líbí se mi, že do politiky dokáže vnášet témata jako solidarita, soucit a odpovědnost. Smekám před politickým úspěchem původně recesistického uskupení Žít Brno, které vede. Mám radost ze spojenectví s TOP 09 a přeji úspěch v krajských volbách, ale hlavně doufám, že se Bára stane senátorkou a přispěje k proměnám naší sociální politiky, abychom dokázali lépe a účinněji pomáhat všem potřebným.

Jiří Čáslavka
analytik Glopolis a kandidát do Senátu na Pardubicku

Vyrovnání se s tím, že nejsme stále zdraví, bezchybní, fungující a nesmrtelní, vyžaduje naučit se soucitu se sebou samým.
A i když bych si přála, aby Bára vnesla svůj soucit a humor do Senátu, jsem jí neskonale vděčná už za to, že svou činností poutá pozornost k lidem, o kterých se nemluví. A tak ji budu vždycky volit, i když bydlím v jiném obvodě.

Petra Kubáčková
socioložka, terapeutka hospicdoma.cz

Bára je ženská, která má koule. To, co chce jako senátorka prosadit, už sama – často za žádné nebo mizerné peníze – dávno dělá. Takže to nejsou jen předvolební kecy. Obdivuji Bářin nadhled a schopnost dělat si legraci ze sebe sama. Když Lucka onemocněla rakovinou, jediné, co jsem jí záviděla, byla právě péče Báry. Laskavá a skutečná pomoc v těžkých chvílích. Mrzí mě, že už nebydlím v Brně, abych mohla Báru volit. Přála bych si takovou senátorku pro sebe, své rodiče a své blízké a potřebné.

Julie Kalodová
novinářka

Jsem přesvědčená o tom, že jsme dost silní, abychom se postarali o slabší.

Ráda bych přispěla k tomu, abychom měli více prostoru pečovat o své blízké v každé etapě života.

Věřím v to, že pomoc znevýhodněným je vždy přínosem pro celou společnost.

Každý z nás si zaslouží důstojné životní podmínky – a zajistit je bývá někdy snazší, než se zdá.

Přečtěte si můj příběh

Bára Antonová

senátorka na život a na smrt

Kandidátka TOP 09, Strany zelených a Žít Brno v senátním obvodu č. 58 Brno-město

Mluvme spolu

Napište mi na můj e-mail barbora@volimbaru.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 732 632 019.