Vybudujme v Brně důstojný památník obětem druhé světové války

Náplní práce senátorů samozřejmě není bezprostřední starost o konkrétní komunální záležitosti. Přesto bych se při svém případném působení v Senátu chtěla zasadit – třeba jen „aktivisticky“, tedy sháněním podpory, získáváním kontaktů i financí – o vybudování důstojného památníku a badatelského centra, které připomene brněnské oběti druhé světové války. Mám totiž za to, že podobná instituce by byla přínosem nejen pro samotné Brno, ale pro celou českou veřejnost.

Brno se rozhodně nezdráhá přihlásit k tomu, že na jeho území spolu po staletí žily v relativní harmonii různé národnosti, v meziválečném období pak zaštítěné příslušností k mnohonárodnostnímu Československu. Loňský Rok smíření nabídl prostor k diskusi o tragických událostech spojených s druhou světovou válkou: vyhlazení brněnských Židů a Romů, ale i živelný a krutý odsun Němců. Každý diskutér tento prostor využil po svém – někdo nacházel paralely s dnešní situací válečných (ale i ekonomických) uprchlíků, někdo zůstal neoblomný ve svém přesvědčení o kolektivní vině a oprávněnosti pomsty.

Brno má nicméně velký dluh, který se datuje od prvního poválečného zasedání městské rady v květnu 1945. Tehdy se brněnští radní usnesli, že na místě vypálené synagogy na ulici Přízové vznikne důstojný památník brněnských obětí nacismu. Dodnes je toto místo zanedbané, doslova „vyloučené“ ze života Brňanů. Památník s badatelským centrem, o jehož vznik usiluje například historik Michal Konečný, by byl velmi cenným nástrojem pro kvalitnější výuku historie a umožnil by nám snad lépe pochopit kořeny nenávisti, která vedla k obrovské tragédii. Vždyť jak ukazuje současnost, vůči podobně vyhrocené nenávisti nejsme imunní ani dnes.

Brno v současnosti získává, zejména díky inovačním a vědeckým centrům, znovu tvář mnohonárodnostního, multikulturního sídla. Moderně pojaté pietní místo spojené s badatelským centrem a muzeem by nepochybně posílilo obraz Brna jako sebevědomého města, jež dokáže reflektovat vlastní, často velmi bolestnou historii.

Bára Antonová

senátorka na život a na smrt

Kandidátka TOP 09, Strany zelených a Žít Brno v senátním obvodu č. 58 Brno-město

Mluvme spolu

Napište mi na můj e-mail barbora@volimbaru.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 732 632 019.